EGEMENLİK MİLLETİNDİR!


EGEMENLİK
KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
MENGÜ SİTE :
BİZİM KÜREMİZ

Alternatif küreselleşme hareketleri içinde, yüksek başarı şansının, sadece en örgütlü olanlarda ve sarsılmaz bir amaç birliği doğrultusunda hareket edenlerde olduğunu gördüm.

Çevrecileri, yoksulları işsizleri, işçileri ve bütün barışçıları ellerim patlayıncaya kadar alkışlıyorum. Ancak ben bütün enerjimi, bilincimi, zamanımı ve çalışmamı artık bir başka alternatif küreselleşme hareketinde odakladım:

ANADOLU-
İDİL-URAL-
ALTAY KÜRESELLEŞMESİ

ANADOLU-İDİL-URAL-ALTAY KÜRESİ

Büyük Kafile'ye katılmak için, kim var diye düşünme!   "

"Ben varım" deyip "HAREKET"E GEÇ! ve SİVİL İNİSİYATİFİN
bir parçası ol;

Çünkü;
EĞER İSTERSEN KENDİ KÜRENDE ve KENDİ DÜNYA DÜZENİNDE 
YAŞAYABİLİRSİN!

 

     www.globalidilaltay.com

Not: Resim ve haritalar, facebook sosyal paylaşım ortamından buraya aktarılmıştır.

Üyelik Girişi

Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler

Irak Türkleri baskılara karşı direnmektedirler
Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

Irak Türklerinin yüce tarihleri şehitlerimizim temiz kanlarıyla yazılarak parlak gelecekleri için vermiş oldukları uzun yıllardan beri, milli mücadele davalarını yansıtmakla, bu topraklarda yıllar önceleri Türk devletleri kurularak varlı, üstün Türklük kokan bir tarihe, zengin bir kültür, folklor gelenek, göreneğine sahip çıkarak, Edebiyat, sanat Türk dilleri alanında çok yapıtlar yazarak, çalışmaları ile sağlam verimli gelişmeler elde ederek, çok sayıda büyük şair, yazar, edebiyatçılar, bu Türk topraklarda yetişerek, dünya çapında tanınmışlardır.

Birçok yapıt eserler gün ışığına bırakarak şanlarıyla, adlarıyla önem değer, önlük kazanmıştır.

Irak topraklarında tarihten önce yoğun olarak Türkler bü bölgelerin tek sahibi olarak yaşayarak, üstün vatlıklarını ortaya koymuşlardır.
Kahramanlıkla, yiğitlikle savaşlarda öncülükle tarihi kanlarıyla, şanlarıyla yaratmışlardır.

Türkler Irak’ın her bir şehir yerinde yapıtları, kalıntıları uygarlıkları, izleri günümüze kadar görünmektedir.


Türk milleti büyük bir millet olarak, dil, kültür, edebiyat, siyasette, yasada, devlet kurmada bilgili, bilinçli olarak binlerce şehitlerin, kanlarını vererek topraklarını, bayraklarını, vatanlarını korumuşlardır,
Düşmanlara vermemişlerdir.

Canlarıyla topraklarını savunmuşlardır, Dünyanın her bir yerinde bulunan devletler kuran Türkler bugün Irak topraklarındaaltı devlet kurarak üç milyonun üstünde olan nüfusları, tüm baskı asimilasyonlara karşı büyük bir çoğunluk oluşturmaktadırlar.
Ve her türlü baskı, acılara karşı dayanmaktadırlar.

Irak Türkleri Kerkük ve tüm Türkmenelinde kültür, edebiyat ve sanat alanında ön, değer kazanarak sanlarıyla, yiğitlik, onurlarıyla, töreleriyle tanınmıştır.

Irak Türklerinin başkenti, milli iç duyguları, simgeleri mücadele davaları olan Kerkük Türkçülük aşkları yanında, Kerkük şehri gibi yüzde yüz Türk şehri olan Erbil, Musul ayrıca Tuzhurmatu, Altunköprü, Telafer gibi şehirlerimiz, köylerimiz, ilçelerimiz hep Türklükle kokmaktadır, coşmaktadırlar,

Bu Türk topraklar, yerler birden kültür, edebiyat, sanat merkezi sayılmaktadır.
Yüzlerce tanınan insanlar, şahsiyetler yetirilmiştir.

Irak Türkleri yalnız Kerkük değil, Musul’un batısında yer alan ve nüfusları yoğun olan önemli bir yerleşim merkezi sayılan Tela fer’den Bağdat’ın güneybatısına kadar Türkler yaşamaktadırlar, Bu topraklar Türk toprakları, Türk yurtları olarak Musul, Erbil, Altunköprü, Tuzhurmatu, Kifri, Şebek ve Bayat Oğuz oymak, boylarının yaşadığı geniş, kapsamlı yöreleridir.

Irak Türkleri il, ilçe, kasaba ve birçok köylerde bulunmaktadırlar.
Bu Türk toprakları coğrafya bakımından çok önemli petrol yataklarını içermektedir ve Irak devletinin ekonomisinin şah damarını oluşturmaktadır.

Ama ne yazık ki bu topraklar bir zamanlar Arapların, İngilizlerin elinde olmakla sonradan acılar, işkenceler başlatılarak Araplaştırma politikası tüm hızıyla sürdürülmüştür.

Günümüzde İsrail, Amerika Kürtleri kullanarak her türlü acımasız politika, asimilasyon, sinsi politikayla suikastlar, patlama, kaçırma, fidye, olayları sürerek bir Kürtleştirme politikası her bir yönüyle uygulanmaktadır, sürmektedir.

Irak Türkleri tarih boyunca 85 yıl hep işkence, baskı görerek her türlü asimilasyon baskıyla 35 yılda Saddam döneminde baskılar artarak, yüzlerce Türkler hapishaneye atılarak, idam olmuşlardır.
İşkence görmüşlerdir.

Irak Türklerine karşı 1920-1936 tarihlerinden günümüze kadar, Türkçe eğitimi yasaklanarak, Türkçe konuşmak, yazmak ortadan kalkarak, engeller bırakılmıştır.

Bu durumlara, baskılara karşı Irak Türkleri milli mücadele davalarını sürdürmekle, Türkçe okumayı, öğrenmeyi özel olarak kendi kendilerine öğrenmişlerdir.

Tüm Irak’ın başına gelen rejimlere karşı dillerini, folklorlarını, kültürlerini, gelenek, göreneklerini, tarihlerini, atasözlerini kanlarıyla, canlarıyla koruyarak özveride bulunarak, kendi dillerini aile topluluğu içinde koruyarak, özellikle Türk dillerini babalarından, dedelerinden öğrenmişlerdir,
Gizli olarak birçok evlerde okullar açılarak, eğitim verilmiştir.

O dönemlerde kütüphanelerde Türkçe kitaplar yasak olarak, hiç bir kültür kurumunun bulunmamaktaydı, Irak başına gelen iktidarlar, rejimlerin özellikle 35 yıl Baas Partisi ve Saddam döneminde Türklere karşı her türlü Türkçe okuma yazma, şarkı sözlerinde bile, haberlerde Türkiye Türkçesinde kullanan deyimler sözler ortadan kalkarak yasaklanmıştır, yerine Arapça sözler uygulanmıştır.

Bu sansüre yasaklamalara karşı Irak Türkleri, kendi Türk dillerini, edebiyatını, Türk kültürlerini canları pahasına olarak, mücadelelerini şehitler vererek kanlarıyla mücadele ederek sürdürmüşlerdir.

Bu acı durum baskıya rağmen Türkçe eğitim, okul görmeyerek Irak Türklerinde çok sayıda araştırmacı yazar, edebiyatçı, şairler, ressam, hattatlar, müzisyen ses sanatkârları yetişmiştir, dünyada tanınmıştır.

Hoyratları, şarkı türküleri canlılığını koruyarak dillerde destan olarak birçok milletlere tarafından tutulmuştur.

Tüm baskılar, işkencelere, soykırım, katliamlara rağmen Irak Türkleri dünya Türkleri ile birlikte dillerini, kültürlerini, tarihlerini, edebiyat, sanatlarını canlarıyla koruyarak şimdide tüm baskıya rağmen okullarında Türkiye Türkçesiyle okuyan çocuklarına karşı her türkü olaylar baskılar artmaktadır, bu rağmen Irak Türkleri her türlü korku, acı baskı, çile, işkenceye rağmen canlarıyla, kanlarıyla
Türkmenelini, dillerini, toprak, bayraklarını şehitler vererek korumaktadırlar ve hiçbir zaman baba, ata topraklarını düşmanlara satmayacaklar, ölürlerde vermeyecekler.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 23 nisan 1920

**SİTEMİZİN ANDROİD UYGULAMASI
Takvim
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam33
Toplam Ziyaret164316