EGEMENLİK MİLLETİNDİR!


EGEMENLİK
KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
**SİTEMİZİN ANDROİD UYGULAMASI
Üyelik Girişi
MENGÜ SİTE :

KURUCU BAŞKAN

KÜRESEL ANADOLU-İDİL-URAL-ALTAY
SİVİL HAREKETİ 

 GLOBAL ANATOLIA-IDYL-URAL-ALTAI
CIVILIAN INITATIVE

DOÇ.  DR. BETÜL KARAGÖZ YERDELEN TARAFINDAN KURULMUŞ ve
21 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE, AYNI ADLI WEB SİTEDEN  BAŞLATILMIŞTIR.


DOÇ. DR. BETÜL KARAGÖZ YERDELEN

KÜRESEL ANADOLU- İDİL-URAL-ALTAY SİVİL HAREKETİ

KURUCU BAŞKANI

  

Doğum Tarihi: 22 Ekim 1962 - Ankara

LİSANS: Gazi Ün. End. San. Eğt. Fak. Teknoloji Eğitimi Bölümü

 

YÜKSEK LİSANSLAR:
1. Anakara Üniversitesi - Güzel Sanatlar Eğitimi

2. Ankara Üniversitesi - Siyaset Bilimi

 

DOKTORALAR:
1. Ankara Üniversitesi -Kültür ve Sanat Bilimi

2. Ankara Üniversitesi -Siyaset Bilimi

 

POST-DOKTORA:
Political Science - The University of Kansas

 

YÖK DOÇENTLİK ALANI:
Siyaset Bilimi - Siyasal Hayat ve Kurumlar

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:
1- Sanat ve Teknoloji İlişkisi

2- Kültürel Çalışmalar Okulu ve Neo-Muhafazakârlık: S. Hall ve L. Grossberg Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

 

DOKTORA TEZLERİ:
1- Yeni Dünya Düzeni’nde Kültür Olgusu: Ulusal, Uluslararası, Ulusötesi Kültür ve
Güç İlişkileri

2- Mutlakıyetçi Devlet’ten Hukuk Devleti’ne, Hukuk Devleti’nden Dünya Sistemi’ne: Sivil Uygarlığın Kurumsallaşma Süreci

 

DOKTORA-SONRASI ÇALIŞMASI:

The 225 Year Old U.S. Constitution and the 136 Year Old Ottoman-Turkish Constitution: a Comparative Analysis on the “Founding Spirit” of Two Constitutions  

(225 Yaşındaki Amerikan Anayasası ve 136 Yaşındaki Osmanlı-Türk Anayasası: İki Anayasanın “Kurucu Ruhu” Üstüne Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme)

 

YARARLANDIĞI BURSLAR:


1- MEB - Dünya Bankası, Eğitim Televizyonculuğu Hizmetiçi Eğitimi - Ankara

2- JICA Bursu, Sertifika Programı, Communications Media (Educational Broadcasting /Eğitim Televizyonculuğu ), Okinawa International Centre, Japonya, 1995 (4 ay).

3- YÖK Bursu, Post-Doktora, The University of Kansas, ABD (1 yıl).

 

AKADEMİ ÖNCESİ GÖREVLERİ:

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde prodüksiyon
müdürlüğü, proje yöneticiliği, program yazarlığı, yönetmenlik ve öğretmenlik;
bu bağlamda kamu ve özel sektördeki çeşitli çalışmalarda yönetici ya da üretici
düzeyde benzer görevler.

 

AKADEMİK GÖREVİ:

Giresun Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi

 

BASILI KİTAPLARI:


1- Karagöz, Betül (2009), Şiddetin Görünümleri –Toplumsal ve Siyasal Şiddet,
Kültür-Politik Şiddet, Likitide Şiddeti, Ankara: Divan Kitap Yayınları.

2- ---------- (2010), Toplumsal Adalet ve Totalitarizm, Ankara: Divan Kitap Yayınları.

3- --------(Haz.), (1999), Orta Öğretim İçin Türkiye Eğitim-Öğretim Kılavuz
Kitabı, Ankara: Sistem-Eğitim-Danışmanlık Yayını (baskısı tükenmiştir).

 

                                          www.globalidilaltay.com

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret118639