EGEMENLİK MİLLETİNDİR!


EGEMENLİK
KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR
MENGÜ SİTE :
BİZİM KÜREMİZ

Alternatif küreselleşme hareketleri içinde, yüksek başarı şansının, sadece en örgütlü olanlarda ve sarsılmaz bir amaç birliği doğrultusunda hareket edenlerde olduğunu gördüm.

Çevrecileri, yoksulları işsizleri, işçileri ve bütün barışçıları ellerim patlayıncaya kadar alkışlıyorum. Ancak ben bütün enerjimi, bilincimi, zamanımı ve çalışmamı artık bir başka alternatif küreselleşme hareketinde odakladım:

ANADOLU-
İDİL-URAL-
ALTAY KÜRESELLEŞMESİ

ANADOLU-İDİL-URAL-ALTAY KÜRESİ

Büyük Kafile'ye katılmak için, kim var diye düşünme!   "

"Ben varım" deyip "HAREKET"E GEÇ! ve SİVİL İNİSİYATİFİN
bir parçası ol;

Çünkü;
EĞER İSTERSEN KENDİ KÜRENDE ve KENDİ DÜNYA DÜZENİNDE 
YAŞAYABİLİRSİN!

 

     www.globalidilaltay.com

Not: Resim ve haritalar, facebook sosyal paylaşım ortamından buraya aktarılmıştır.

Üyelik Girişi

(TELAFER) Irak Türklerine Karşı Katliamlar, Soykırımlar

 

Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ

sadunkoprulu@gmail.com,

(Araştırma) 

 

Günümüzde Kerkük, Musul, TELAFER Türklerinin görmüş oldukları acı durum, uzun zamanlardan beri, her türlü işkence baskı altında yaşamları, zulüm eritme, yok etme sinsi, asimilasyon politikalar Saddam döneminde olduğu gibi, yoğun bir şekilde Kürtlerle Amerika ve müttefik güçlerin iş birliğiyle TELAFER Musul Türklerine sürekli olarak sürmektedir.

 

Irak Türkleri Her türlü haksızlığa uğramakla kimsesiz kalan TELAFER Irak Türkleri, diktatör kıyıcı Saddam eski yönetimi altında, bu masum ve çaresiz millet anavatan Türkiye’den uzak düşmekle, kara günlerde yaşayarak yaşamaktadırlar.

 

Irak Türkleri yalnız Türk olmaktan,  milli duygularına sahip çıkmaktan, Türkçülük davasını savunmaktan, kimliklerini kurumadan dolayı, çile  baskıya katlanmakla biricik arzuları ne zaman olursa ana yuvalarına kavuşmak isteyerek, ümitler içinde yaşamaktadırlar, Güçlü Türkiye’nin onlara nasıl sahip çıkarak diye hep mutlu oldular, sevindiler mutlu kaldılar, her gün sevgilerini büyük Türk milletine kaşı arttırmaktadırlar.

 

Onlara zulüm edenlerden yaptıkları işkence, zulmün, acının, uzaklaşmanın hesabını, babalarının, yavrularının şehitliğini bir gün olsa bile soracak diye, Türkiye ve Türk milletleri ile her zaman umutludurlar.

 

Irak Türk milletinin duygusu  büyüyerek, mas mavi bayrak Al bayrak altında korkusuz tüm dünya Türkleriyle birlikte özgürlüğe, bağımsızlığa kavuşmakla, artık bir gün Büyük Türk milleti, işkence zulüm edenlere cezasını canlarıyla, kanlarıyla verecekler, her türlü baskıyla olursa bu düşmanlar, TELAFER Irak Türklerine acının her bir türünü çektirdiler, şehit verdirdiler, yerlerine, köylerine el koyarak milleti güllere uzaklara göç ettirdiler.

 

Bu acılara, özlemlere karşı, bizlere de bir gün gelecek ki Türkiye’nin ve tüm dünya Türklerinin durumu değişecek, düzelecektir dehada iyi günleri yaşamakla, bizlerinde haklarımız kanla alınacak, yeni bir gün doğacaktır Bundan sonra Al bayrak dehada sıcak, coşkusu, ışıklı varlığıyla parlayacak, tüm Türk topraklarında, yeni günler doğacaktır, canlanacaktır.

 

Musul, TELAFER ilçesinde Türkmenlerinin sayıları yaklaşık olarak bu gün üç milyondur bunlar yüzlerce köy, kasaba, ilçe, bucaklarda yaşamaktadırlar,

Bunun yanında Sincar ve ona bağlı köylerde 40 bine yakın Türkmen yaşamaktadır, bunun yanında ŞEBEK Türk’lerinde sayıları binlercedir.

 

Türkmen şehirleri Kerkük, ERBİL, DİYALA, BAĞDAT güneyde, Kuzeyde, ortada ve öteki Türkmen yerlerimiz Irak Türklerinin, Merkezi sayılarak, Türklüğün sembolü olarak dünya, Türklüğüyle, gelenek görenekler, kültür, dil, örf, onur, töre, tarihi arasında hiç bir ayrım olmadan ve olmayacaktır.

 

Musul dışında Irak Türkmenleri Kerkük, Erbil, Telafer, Yunus peygamber, Altunköprü, Hanekın, Tavuk, Tazehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri, Kare tepe, Kızlar bat, Şehriban, Mendili, Bedre, Cesam, Kazanı ye, Aziziye, Şebek, Sincar, Bezyan, Ağaçlar, Ömer mandan, Kazıya, Reşidiye, Kara Koyunlu, Ak koyunlu, Mahlebi, Afgani, Şirin han Türk alan, Bastamli, Beşir, Kızılar bat, Kümbetler Kaplan, Ordu Diğer Türkmen kasaba, köyler, ilçe, bucakları Irak’ın her bir şehrinde bulunmaktadır.

 

Bu toprak yerlerin tam Türkmen  olduklarından dolayı düşmanların baskı zulmü altında kalmakla Arap’ın, Kürdün Katliam, soykırımlarına maruz kalarak Abdülkerim kasımın diktatörlüğünde, Kerkük Türkmen şehri komünistlerin, Molla Mustafa Barzani, Kürtler tarafından 1959 yılında yüzlerce Türkmen’i canavarca işkence zulümle katliam uygulanarak, yüzlerce Irak Türkleri ağaçlara asılarak, iki araçla parçalanarak, kimide diri, diri toprağa gömülmüştür, Bunların arasında

Albay Ata Hayrullah, asılarak, Kürtçe olarak Türklerin Turancıların liderinin etinin kilosu elli filiz diye bağırarak, iki ayağından ağaçlara bağlanarak sonradan iki arabanın ters yöne gedmesiyle cesedini parçalamışlardır.

 

Ayrıca kendisiyle kardeşi albay Doktor İhsan Ata Hayrullah, Nihat, Fuat, Emel Muhtar Kasım Neftçi, Zühir Çaycı ve yüzlerce Kerkük Türkleri acıcasına şehit olmuşlardır.

 

1991 yılında da ayaklanma, silkinme sırasında,  tüm Türkmen toprak yerlerinde Türkmenler Kurşuna dizilerek, kendi anavatanlarından uzaklaşmakla, yabancı ülkelerle Anavatan Türkiye’ye sığınmışlardır.

 

28 Mart 1991 Yılında da 8–7 yaşlarında çocuk 60- 80 yaşlarında kadın erkek 200 den fazla Altunköprü Türkleri, yalnız Türk olduklarından dolayı, Türkiye’yi savunarak, severek Altunköprü kasabasında baba yiğitler gençler kurşuna dizilerek, üstlerine toprak atmışlardır, bir bölümünü de diri, diri gömmüşlerdir.

 

Bunlardan Ahmet Enver Köprülü, Atilla Ahmet, Turan Ahmet, Sabah Ahmet, İsem Mithat, Hani Mithat, Amir Mithat Köprülü, Cengiz Mazlum, Mensur Mazlum, Nurettin Mazlum, Melik Faysal, Şahlan Faysal Köprülü, Mehmet Halit, Adnan Halit ve gözleri görmeyen iki kardeş ve başkaları bulunmaktaydı.

 

ERBİL Katliamı

 

31 Ağustos 1996 tarihinde Mesut  Barzani ve Saddam Hüseyin rejimi tarafından çok sayıda Erbil, Kerkük Türkleri kurşuna dizilerek,  yüzlerce Türkmenler tutuklanarak Saddam rejimine teslim edilerek idam olmuşlardır, ayrıca Mesut Barzani tarafından uzun yıllardan beri Emir İzzet tutuklanarak suçsuz olmasına rağmen ve yargı evi tarafından beraat olmasına karşı 8 yıllardan beri hapishanede yatmıştır, bunun yanında günümüzde yüzlerce Türkmenler peşmergeler Mesut Barzani hapishanesinde bulunmaktadır.      

 

Musul, Telafer çok eski Türkmen bölgesi, toprağı olarak, uzun zamandan Türkmen vatanımız sayılarak, kan kardeş soydaşlarımız 1920 tarihinde İngiliz düşmanlara karşı 1920 yıllarında kaça kaç katliamında toprak yerlerini vermeden savunmuşlardır.

 

Irak Türkleri için Musul, Kerkük, TELAFER, EERBİL, başka Türkmen yerleri doğup büyüdükleri, yaşadıkları, Ataların, şehitlerin gömüldüğü toprakları, yurtlarıdır Anavatanlarını bırakamazlar terk edemezler, çünkü Türkler Irak’ın asil insanları sayılmaktadır.

 

Irak Türkleri yıllar ay yıldızlı bayrağa hasret kalmakla, uykuda, uyak olarak ta umutlarını mutluluklarını özgürlük bağımsızlıklarını Türklükle paylaşmışlardır.

 

Kutsal olan bu Türk topraklar dağlar, taşlar, insanlar, yaylalar, köyler, kentler, Ülkeler bizimdi bizimle yaşamını varlığını kurdu Türklükle, milliyetçilikle, Türk birliğiyle, Türkiye’yle,  coştu, duygulandı, biz Türk’üz diye bağırıp susmadan sürekli bağırmaktadır. Çağırmaktadırlar.

 

Irak Türkleri anavatanı Türkiye’den koparılarak yaşamış oldukları kara acı günlerinde çok sayıda büyük kültürlü efendi Türkçü milliyetçi kahraman şehit vermekle,  hapishaneye girmekle, çok sayıda erlerde gizli olarak kayıp olmuşlardır, Irak’taki eskiyle yeni iktidarlar her türlü yöntemle Irak Türklerinin doğru nüfusunu gizli tutarak, saklamışlardır ve uygar  olmayan yollara baş vermekle, değiştirmeye çalışmışlardır.

Mezar taşlarını kırarak, Nüfus dairelerini, kimliklerini kanıtlarını, yapıtlarını yakarak ortadan kaldırmak, yok etmek için uzun yıllardan beri uğraştılar ama ne yazık ki başaramadılar.

 

Öte yandan dikta rejimlerle ve onların işbirlikçileri, Irak Türklerini sürekli olarak çeşitli siyasal yollarla, yöntemlerle göçe zorlamakla uygulamış oldukları zulüm, işkence, baskıyla, kendi yerleşim yerlerinden yurtlarından uzaklaştırılarak, Irak’ın çoğunluk Arap olan güneyine yerleştirmekle, çoğunlukta ülke dişine giderek

Nüfuslarının kendi yerlerinde azlaştırılarak, Arap ve Kürtleştirme politikası tüm hızıyla uygulanmaktadır.

 

Bu günlerde Irak Türkleri Telaferden başlayarak, kuzeybatı Musul, SARILI, ŞEBEK SİNCAR’LA, Şebekler Türkmen boyları, oymakları ile varlığını koruyan yüzlerce köylerle, EERBİL şehri, ALTUNKÖPRÜ, TAZEHURMATU, Kare tepe kasabaları, Mendili KİFRİ, Kızlar bat, Şehriban, ilçeleri, CELAVLA, Kara han ve Bayat, VASİT, Aziziye, Yusuf iye Karakol, Türkmen aile, boyların oymakların yaşadıkları birçok köy kasaba, ilçe, bucak bulunmaktadır.

 

Irak Türkleri şimdiye kadar çeşitli dönemlerde her türlü baskı katliamlara uğramıştı, 4 Mayıs 1924, 1926, 1941, 1944 yıllarında çok sayıda Türkmen aydın, öğrenci öğretmenler, tutuklanmıştır, çok baba yiğit ağabeyler, aileler sürgün olunmuştur.

 

Irak Türklerinin Kerkük Türkmen şehrinde Türkmenler 14 Temmuz 1959 yılında Kerkük katliamı Irak Türklerinin uğradığı en vahşi canavarca işlenen kanlı kıyımdı, Birçok zulüm işlenen bu soykırımda birçok liderlerimiz aydın Türkmenlerimiz soykırım uygulama kurbanı olarak, türlü yollarla öldürülmüşlerdir.

 

28 - Mart 1991 Türkmen kasabası, ALTUNKÖPRÜ katliamı ve  soykırımı Silkinme, Ayaklanma sırasında, diktatör Saddam rejimine karşı kendisini koruyan bu kimsesiz millet tek başına her türlü silah araçlarla çocuğu, kadını, eri, kızı, genci yaşlısı 7–8 – 80- 75, yaşları arasında katliama uğramakla, iki yüzden fazla Aslan yiğitleri kurşuna dizilerek, kimi diri, diri toprağa gömülmüşlerdir.

 

1970- 1980- 1990 yıllarında sayısız genç, aydın, liderlerimiz özel, Devrim yargı evi (SEVRE) tarafından Türkiye’den, Türklükten, Turancılıktan dolayı yargısız olarak, suçsuz tutuklanarak, yalnız Türk olduklarından dolayı, Türkiye’yi sevdiğinden dolayı, türlü işkence, zulüm, acı görmekle idam edilmişlerdir.

Ve çoklarda hapishaneye atılmıştır.

 

Belli olan tanılan Ülkücü Türkçü  soydaşlarımızdan Emekli Albay Abdullah Abdurrahman, gözlerini işkence sırasında oyularak, görmez hala gelmiştir, Dr Necdet Koçak, Rüştü Reşat Muhtar, Halit Şen gül, Mehmet Korkmaz, Dr Rıza Demirci, Adil Şerif, İzzettin Celil Terzi, Mustafa Telaferli, Yaşar Mehdi Tuzlu, Necmettin Tahir, Yılmaz Seyit, Aydın Velit Erbil’i, Muhsin Ali Salihı, Aydın Mustafa,

Selahattin Tenekeci, Selahattin Hafaf, Nihat Tavuklu, Celil Kümbetli, Hüsamettin Nuri Köprülü, Fatih Şakır Kifirli, Enver Neftçi ve çok sayıda Türkçülük, Türkiye, Turancılık ile ilgili olarak, binlerce Irak Türkleri şehit olmuşlardır.

 

Birçoklar da uzun yıllar mahpushanede kalmıştır bunlardan İzzettin İsmail, Nihat Macit Ak koyunlu,  Esat Reşit,

Sadun Köprülü, Vusam Abdullah, Ümit Osman Köprülü, Muzaffer Müzhir Köprülü, Necmettin Kasap, Azal Celil, Sabah Azız, Sabah Nurettin, ,Münir Kâfili,  Erşat, Muhtar oğlu, Salah Tazeli, Azam, Samı Kümbetli, , Yaşar Cengiz, Dr Sadık Ali Arafat Son günlerde belli olmayan birçok nedenle şehit olan ve adlarını yazmadığım çok sayıda Türkmen kardeşlerimiz, Kimi gizli yerlerde kayıp olarak onlardan şimdiye kadar hiçbir haber alamamıştır, iz görünmemiştir.

 

Bunlardan Dr Rıza Demirci, Kemal Terzi, Mahir Oktay, Cevdet Ata Avcı, Hüseyin Ali Gül han, Hasan NECCAR, Gazı Mehmet Kuşunçu, Ahmet Mehmet Rıza ve başkaları.

 

Öte yandan BEŞİR, KİFRİ, TUZHURMATU, TAZEHURMATU, TELAFER, TİSİN, DAKUK, İMAM ZEYNELABDİN, KARAYATAK, ŞİRİNHAN ve Türkmen Kasaba İlçe, köylerimizden her evden 3- 4- kişi babayla oğlan anne yaşlılar idam olmuşlardır.

 

Bunlardan Abdurrazzak Ahmet Şah  kolu, Asker Ahmet Şah kolu, Casım Ahmet Şah kolu, Kasım Ahmet Şah kolu, Kasım Hasan Tazeli, Cafer Rıza Arafat Selam yeli, Mehmet Hüseyin Beşirili, Ali Ekber Tisinli, Evlerinden alınarak, götürmekle yalnız Türk olduklarından, İslam dinine bağlı olduklarından dolayı, idam olarak ve binlerce kahraman insanlarda Mahpushanede uzun yıllar güneş görmeden güçsüz, suçsuz olarak dört kapalı duvar arasında şirin canlarını vermişlerdir.

 

Bunun yanında Saddamcılar Türkmen yurtları Kerkük, Altunköprü Taze, Beşir, Tisin, Tuzhurmatu ve başka yerlerimizden, sürgün uzaklaştırmaya kalkarak birçok sayıda Türkmen ailelerini Anavatanlarından, uzaklaştırmaya başlanmıştır.

 

Buna acı, baskıya karşı Türkmen milleti dayanarak, yurtlarını köy yerlerini bırakmak istemeyerek, çoğunu hapishaneye atarak, Saddam rejimi onları idam etmiştir, ayrıca baskı korku sonucu yüz binlerce aileler dünyanın her bir yerinde yaşamaya mecbur olmuşlardır.

 

Bu gün Türkmenlerin yerlerine Araplar, Kürtler yerleşmeleri yanında arazilerine el koyarak,

Arap ülkelerinden gelen Araplar birçok sayıda ailelere vatandaşlık hakkı verilerek, topraklarımızı Araplaştırmakla, ayrıca güneyden gelen Araplara ev, para vermekle Türkmen topraklarına yerleştirmiştir.

 

Saddam rejimi düştükten sonra bugün Kürtler daha beterini büyük Kürtleşme politikasını tün Türkmen elinde uygulamaktadırlar ve Türkmen şerhleri Kerkük, Erbil, Telafer, Diyala, Musul’u ve birçok Türkmen yoğunluklu bölgeleri bir Kürt şehri bölgeleri olarak göstermektedir.

 

Türkmenler ise bu acı durum karşısında canları, kanları ile durarak her bir baskıyla çok sayıda şehitler vermektedirler.

 

Saddam’ın zorlu baskısına karşı duran ailelerin birçoğu hapis olarak yerlerinden, yurtlarından olmuşlardır ve başka ülkelere kaçarak çok sıkıntı anlar yaşamışlardır.

 

Saddam döneminde bu baskı zülüm uzaklaştırmaya karşı, duran mert Türkmen kızı atılgan yiğit milliyetçi Zehra Bektaşi Kerkük yurdunu bırakmayarak, zalim Saddam’a karşı uzaklaşmayı Kerkük’ten istemeyerek, şirin canını yandırıp yakarak şehit olmuştur.

 

TELAFER, KERKÜK Türklerine Soykırım..

 

Türkmen TELAFER ilçesi Irak’ta en büyük ilçelerden ve en eski ilçelerden sayılmaktadır, milletin tümü Türkmen olduğundan dolayı, şimdiye kadar bu ilçe, il edilmemişti, yeni evler, iş yerleri okullar hiçbir yatarım, onarım resmi daireler inşa edilmeyerek, haraba yıkıklığa dönerek yok olmaktadır.

 

TELAFER, Dahuk, Süleymaniye, Necef, Selahattin(Tikrit) Hilla, Kut, ve başka Irak şehirlerinden büyük olmasına rağmen hala ilçedir, hiçbir Irak’ı yöneten rejimler önem vermeyerek gelişme yatırım onarım yapılmamıştır, aynı durum Saddam rejimi düştükten sonra devam ederek, Kürtlerin uzun yıllardan bu ilçeyi kendilerine katmak için, ve SİNCAR ilçesine bağlamaya Amerika, müttefik güçlerle kıyıcı soykırımla sonu kesilmeyen katliamlar uygulamaktadırlar.

tak nedende çünkü TELAFER ilçesinde hiçbir ev aile Arap, Kürt olmadığından dolayı, tümü Türkmen’dir, Türkçe konuşmaktadırlar.

 

Büyük Türk tarihinde önemli yeri olan TELAFER ilçesi ve Türkmenlerinin yüce büyük bir tarihi 1920 Yıllarında İngilizlere (TELAFER Kaça kaç devrimi) adıyla tanılan düşmana İngiliz’e karşı canlarıyla kanlarıyla durarak, topraklarını yerlerini savaşarak savunmuşlardır.

 

Ayrıca 1959 Yılında Silahlanarak Türkmen Kerkük katliamına Kürtlere, komünistlere karşı durmakla Kerkük’ün acısına yardımına ulaşmaya hazır olmuşlardır.

 

24 Ocak 1970 yılında Irak rejimi devrim Komutası tarafından Türkmenlere kültürel hakları tanınarak, ilkokullarda Türkçe okutulacak, Türkmen Araştırma Müdürlüğü kurulacak, Türkmen yazar Edebiyatçılar birliği açılacak, sairlerin yapıtları bastırılacak ve kültür müdürlüğü kurulacak diye bir bildiri resmi olarak 89 maddesi altında yayınlanmıştır ama ne yazık ki gerçekleşen tam bunun tersi olmuştur, bir sene soran bu eğitim sonradan yüzlerce Türkçe okullar kapatılarak, aydın kesim öğretmen, öğrenciler devrime karşı ayaklanarak ilk defa Irak’ta tüm milletten önce, Yiğit atılgan Türkmen milleti, Erleri, İşçileri, pazar adamları, Şehirlisi, Köylüsü, tümü bir alanda, bir yerde diğer Türkmen şehir kasaba ilçe, Köy, Bucaklarıyla birleşerek, iç Türklük milliyetçilik duygularıyla Ekim 1972 yılında boykot kararı alınarak, okullara kilit vurmakla tüm iş yerlerinde kapatılarak, rejime karşı gösteriş tüm hızıyla başlamıştır,  10 gün sürmekle aylarca da devam ederek, buna karşı diktatör Saddam BAAS rejimi korku içinde milleti yaşatmakla acı baskısını yürütmeye başlayarak çok sayıda öğrenciler, öğretmenler ve öğrenciyi destekleyen öğretmenler sendikası üyeleri 36 kişiyi tutuklanmıştır.

 

Ve çok sayıda öğrenciler tutuklanarak hapishaneye atılmışlardır, çok sayıda öğretmenler güneye uzaklaştırılmışlar,

Tutuklananlar arasında, bunlardan

Sadun Köprülü, Celil Terzi Mehmet Korkmaz ve başkaları ve Sayın Dr Mardan Ali, Adıl Terzi dönemin Başkanı Ahmet El Hasan Bakirle konuştuktan sonra tutuklananlar birkaç ay sonra özgür bırakılmışlardır ve çok Türkmen de idam olmuştur.

 

Bunun yanında Hüseyin Demirci (Tembel Abbas)  Türkmen tanınmış sahne oyuncusu aktörü olarak sahnede oynamış olduğu Tembel Abbas ve Abbas pazar ağası sahne oyunundan dolayı, Irak İstihbaratı yoluyla her türlü işkenceyle idam olarak sonradan cesedini yaktıktan sonra Kerkük Televizyonu istasyonunun elektriğine bağlayarak asmışlardır.

 

Milletimiz ise her bir Türkmen yerlerinde iş yerlerinin, çocukların, spor Ocakların Takımlar, Kahvelerin adlarını hep Türkçe korkmadan bırakmışlardır, rejime karşılık vererek ölüme işkenceye, yaşama yok söylemişlerdir.

 

TELAFER Türk Toprağıdır

 

TELAFER’ DE okullar, iş yerleri kapatılarak, Türkmenler Emniyet, polis Merkezine saldırıda bulunarak, TELAFER Türkmen kardeş soydaşlarımız, Irak rejimine büyük ders vermişlerdir.

Bu duruma karşı Irak hükümeti TELAFER TÜRKMEN ilçesini Araplaştırmaya uzun yıllardan kalkarak, çalışarak, ama bir türlü gücü yetemeden yiğitçesine TELAFER kardeşlerimiz sine canlarıyla, kanlarıyla karşı durdular. İktidara karşılık vererek canla durarak savundular, Ata, baba topraklarından, Arapları sürdürmeye başladılar.

 

 Diktatör Saddam TELAFER Türkmenleri yok etmek için iki plan uygulamaya başladı TELAFER ilçesine girişte yafta levhada

(TELAFER Arap’tır) yazarak zorla asmışlardır, TELAFER Türkmenleri buna çok karşı darılarak, her bir yerde TELAFER Türk’tür, Türk kalacak, burası düşmanlara mezar olacak yazılarak, Arapça yazılan levhanı, yaftayı pisleterek, parçaladılar kaç defa levhanı değiştirmeye Kalkan Arap Baas rejim pislikle karşılanarak, kararından geri dönmüştür.

 

Böylece TELAFER Türkleri tüm baskıya karşı kendilerini Türk yazmışlardır ve Türk olduklarını dünya bildirmişlerdir.

 

Buna karşı kıyıcı Irak hükümeti her bir baskısıyla Türkmenlere işkence uygulayarak TELAFER ilçesini büyütmeyerek şehir halına getirmedi, şimdide Kürtler ayni Saddam’ın politikasını TELAFER Türkmenlere karşı uygulamaktadırlar.

 

Saddam döneminde hiçbir yardım kalkınma, onarım yapmadı, okul hasta hane, projeleri açmayarak, çok sayıda TELAFER Türkleri idam edilerek, mahpushaneye atarak, evlerini mülklerini ellerinden almışlardır.

 

 Bu zulüm ve kıyım karşısında TELAFER Türkleri ev, mallarını bırakarak başka, köylere, şehirlere, Ülkelere sığınmışlardır.

 

Bununla yetinmeyen düşmanlar Saddam düştükten sonra bir sene boyunca Kürtler İslam olmayan Amerika ve müttefikleriyle büyük katliamı, soykırımı TELAFER Türklerine karşı yürütmeye başlatmıştır.

 

Türkmen TELAFER Şehri

 

TELAFER yüzde yüz bir Türkmen  ilçesi olarak, Musul Türkmen şehrine bağlı olarak, 70 Kilometre Doğuya düşerek, kuzeyden Irak Suriye sınırının yakının düşerek, kuzeyden Dicle ırmağı ve TELAFER'LE DAHUK, ZAHO ilçesini birbirine bağlamaktadır, DAHUK ise çok küçük ilçe olmasına rağmen, il olmuştur, doğudan Hamiden kasabası batıdan SİNCAR ilçesi, güneyden Hazar İlçesini kapsamaktadır.

TELAFER kalası ise milattan yüzlerce sene önce yapılmıştır.

Nüfusuna gelince TELAFER ‘İN yüzde yüzü Türkmen olarak Nüfusu gizli sayımlara göre 500 bin olmak üzere Hükümet kaynakları 450 bin göstermekle baskısını sürdürmektedir.

Dilleri tam Türkçe olarak yüzlerce Sümer Türkçesinden kalma sözcükleri kullanmaktadırlar.

 

TELAFER’E bağlı 300 yakın  Türkmen köy bucakları bulunmaktadır, bunlardan Ağ büğe, Altallavi, Buhur, Cebbara, Daşlı dere, Harna, Kara koyun, Mistah, Şeyh İbrahim, Telgazu, Viran şehir, Ağ bulağ, Arif, Buter, Cuma, Deveboynu Kubbe, Sino, Ağ tepeler, Arpa tepe, Ceddu,  Kara tepe, Kırmızı koyu, Muhallebiye, Sibate Terimi, Alhamra, Avken, Çeçen harabı, Haraba Cemas, Kızıl koyu, San bar, Sapan harabesi, Turunu, Damlamca, Harala gürele,

Kızıltar, Sualtı, Damlaca, Üç tepeler, Şebekler, Karalı, Dervişler, Toprak ziyaret, Hazne tepe, Minaret,  şebek, Topzava, Kibirli Yencice, Haraba Sultan, Şeyh emir, Kök celi, Apacı, Zehra hatun, Ordu, Kadıya, Hıdır, Bacalan Serili teribes Bir hâllı, Orta haraba, Ömer han, Tilyare, Eski kalak, Reşidiye, Bayat, kışla, Kara koyunlu, Yunus peygamber, Arpa çay, Eski şehir, Keriz Selimiye, Ak koyunlu, baş Tutmaz, Bektaşi,  Celavla, Fazıl iye, Kelek, Seyitler, Aşağı Şirin han, Zeynel abdın, Yukarı şirin han, Kara Yatak,  Şemsi yat, Tahrava, Bisatlı, Basık, Tercili gibi hepsi birden öz Türkçe konuşmaktadırlar.

 

TELAFER’ DE çok Sayıda yazar şair, ses sanatkârları, aydın insanlar, Siyasetçiler, şahsiyetçiler, bilginler görünmektedir.

Bunların çoğu diktatör Saddam tarafından idam edilerek, birçok yerlerde uzun yıllar mahpushanede yaşamlarına devam etmişlerdir, Felek oğlu, Zaman oğlu, Fazıl kene,  Rıza Çolak oğlu, Tehir terzi , Abdul Emir Telaferli, Ayub Anadolu oğlu, Hazım Alay bek, Hüseyin Devacı, Yasın Yahya oğlu, Bakır lahimçi, Ali Şah Telaferli, Rıza Abu,, Selim Abdı, Ali baba oğlu, Selim baba oğlu,, Sadu Telaferlı, Sefer Ahmet kodu, İsmail baba oğlu İbrahim kara koyunlu, Mehmet Kasım, Riyaz Kahraman, Ahmet Abu ve başkaları..

 

TELAFER’DE tanılan oymaklardan Seyitler, Bayat, İlhanlılar, Muratlı, Şeyhler, Babalar, Çolaklar, kaplanlar, Anadolular, Keleşler, Alaylar, Bekler, Kara ulus, Efeni, Selbi, Alaybeyleri,, Deveci, kadılardır ve çok sayıda Aşiret oymakları bulunmaktadır (tüm Türkmen aşiretleri) araştırma yazımda bulunmaktadır.

 

TELAFERİN yerlerine gelince Saray, Kala, Hasan köy, kerteri Çelebi, Kız tepe, Çolak, Sincar sur.

Aşağı mahalle gibi ve birçok önemli yerleri bulunmaktadır.

 

Bu onurlu, töreli kahraman, yiğit TELAFER Türkmen milleti tanılan TELAFER

(Kaça Kaç) devrimi ile İngilizlere Karşı be karşı durarak, kendi toprak yerlerinden yurtlarından İngilizleri sürmüşlerdir.

 

Saddam dikta rejim

Hükmü geldikten sonra tüm gücünü kullanarak, bu milleti yok etmeye çalışmıştır.

Ama Sabırlı, korku, ölüm bilmeyen, atılgan iradeli olan TELAFER Türk milletimiz, dayanıp ayakta durarak, biz Türk’üz diye varlıklarını topraklarını bugünde Amerika’ya Kürtlere karşı canlarını vere, vere

 Savunmaktadırlar.

Anadillerini, tarihlerini, unutmadılar ve unutmayacaklar.

 

Zalim Saddam’ın yaptıkları kıyıcılık katliamlar ve

Sürgünler bu günde öteki düşmanlar tarafından uygulanmaktadırlar, Amerika, Müttefik Kürtlerle birlikte soykırım katliam, eylemleriyle bütün dünyayı Sarsarak, bu dramatik olay ve toplu Türkmen katliamlara karşı hiçbir Kuruluş İnsan Hakları, BM diğer Örgütler sesin çıkarmadan, susmuşlardır.

 

Uzun süre Saddam cellâda susarak, bu günde Amerika, Kürtlere ve müttefik güçlere, ne zamana kadar bu zulümlerine katliamlarına susacaklar acaba.

Irak'ta Türkmen Milletine karşı, diktatör Saddam’ın ve öteki düşmanlar yapmış oldukları baskı, işkence, zulümleri yüzkarası diye dünya, Irak tarihine yazılacaktır.

 

Son günlerde Türkmen TELAFER milletine, işlemiş olduğu katliamın yanında,

19 Haziran 2001 tarihinde TELAFER ilçesinde yapılan futbol Maçında Türkmenlerin toplu seyirci olarak üzerlerine yağdırılan Bombalar ve Füzeler, Saddam’ın tek erek hedefi Irak Türklerini her bir yolla yok etmekteydi.

Musul, TELAFER yakınında bırakmış olduğu Silah, Bomba, Füzelerle suçsuz, TELAFER Türkmen’ine büyük katliamı işleyerek Amerika’yı suçlamıştı.

 

Bu acı olay Soykırım, katliamında 50 ye yakın TELAFER kan kardeşlerimiz şehit olarak, yüze yakında yaralanmıştır.

Saddam rejiminin yalan planları belli olmakla, yüzkarası göz önüne çıkmıştır.

Bu konuda Amerika, İngiliz hava kuvvetlerinin bu olaydan (Katliamdan) hiç bir ilgisi olmadığı belli olarak, ve Türkmen TELAFER bölgesine gedmedikleri hiç bir ateşlemede bulunmamışlardır..

 

İşte diktatör Saddam’ın, şerefli kahraman yiğit Türkmen TELAFER milletine yapmış olduğu, katliamı hiçte unutulmayacak, artık Saddam’dan ve rejiminden haklar alınarak Allah cezasını vermektedir, yakındada öteki düşmanlardan Ulu Tanrımız hakkımızı alacaktır.

 

Ve her zaman Türkmen milletinin, tüm düşmanlara rağmen, başı yüksek kalarak, İslam, Türklük, Turancılık bayrağı nerede Türk varsa orada dalgalanacaktır, canlanacaktır.

Ve bir ağızdan Ne Mutlu TÜRK’ÜM Demeye Söylenecektir.

 

Bu güne kadar TELAFER Türkmenlerine, kıyıcı Saddam Tarafından, idam olan şehit kardeşlerimizin, bir bölüm adlarını yazarak onlara ULUTANRIDAN yerlerinin cennet olmasını diler, ruhları şad olsun.

Bu şehitler çoğunluk Saddam döneminde Amerika, Kürtler tarafından şehit olan binlerce Türkmenler bulunmaktadır.

 

Kıyıcı diktatör, cellâtların ve tüm Türk milletinin, düşmanlarının

Gözü kör, Dili lal, Ömrü kısa,  yok kahır olsunlar.

Yüzlerce Şehit olan Kan kardeşlerimizin, adları belli olmayarak çoğunda 1969–1970 -Yıllarından 1980- 1990 – 2001 yılına kadar kimi gizli yerlerde, yaşamakta, kimide işkence baskı altında şehit olmuşlardır.

9.4.2003 Saddam rejimi düştükten sonra, TELAFER, Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Amirli, Karatepe, Yengice, Kara tepe, Tavuk, Şirin Han, Karakoyunlu, Beşir

Altunköprü, Telafer’de çok sayıda kardeşlerimiz, lider Türkmenler Amerika ve Kürtlerin kurşunlarıyla şehit olmuşlardır. Bunlardan Mustafa Kemal, Fazıl Namık, Hüseyin Mali, Ali Ekrem Köprülü, Seyit Enver Kerküklü, Ahmet İdris Arafat, Dr Ferit Sait Ahmet Telaferli, Aslan Yılmaz, Azat Celal Kasap, Şuayıp Kaplanlı,  İhsan Abdullah Mehmet, Mehdi Muratlı. Yaşar Cengiz, Mustafa Kemal Yaycılı, Seyfettin Bir Avcılı, Halil kasap iki oğlu ve başkaları.

 

Ayrıca Kerkük'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Tuzhurmatu kasabasında cuma namazından çıkan Türkmenleri, otomatik tüfeklerle tarayan Kürt Peşmergeler 7 kişiyi öldürdü, 12 kişiyi de yaralamışlardır.

Kürt Peşmergeler tarafından şehit olan Türkmenler Ekrem Yusuf  Fettan Bulavali, Hasan Ali Bayatlı, 19 Temmuz 2004 tarihine Leyiz Hüseyin, Ali Bayatlı şehit olmuştur, Yusuf İmat, Yusuf Salihli, Abdul rahman TELAFERLİ, Bunun yanında 05 /09/ 2004 tarihinden üç gün devam eden ve Kürt Peşmergeler yardımıyla, ABD güçleri ile Türkmenler arasında çatışma çıktığı, Amerika askerleri Kürtlerle birlikte, TELAFER Türkmenlerine ateş açarak, üç gün içinde yüzden fazla Türkmenler şehit düşerek, çok sayıda Türkmenlerde yararlanmışlardır.

 

TELAFER ilçesinde, günümüze kadar, büyük oyunlar devam ederek, Türkmen şehri TELAFER’İ Kürtleşme planı uygulayarak, onları yok etmeye müttefik güçlerle, Amerika TELAFER’E

Büyük silahlarla, tanklarla her türlü araçlarla, saldırıda bulunarak, bir iki yıldan fazla bu saldırı, baskı suçsuz Türkmenleri öldürmüşlerdir.

Yüzlerce TELAFER Türkmenleri şehit olarak çok sayıda insanları tutuklamakla ERBİL, Süleyman ye, Dahuk,  Zaho, Akraya götürmüşlerdir, bunun yanında Irak Türkmen Cephesinde Dr Yaşar Telaferli, Hazım Telaferli ve Türkmen Partisin da çalışanlar yakalamışlardır.

 

Evlerini mallarını mülklerini her bir varlığı bırakan, TELAFERLİ kardeşler, başka köylere, çöllere yerleşmelerdir.

 

Uzun yıllardan büyük politikayı Saddam rejimi uygulamasında, başarı olmasına rağmen, Amerika Kürtlerle, tam bu planı uygulayarak, çok sayıda Türkmenleri öldürerek, onları göçe zorladılar, öte yandan Kürtler TELAFER şehri, bir Türkmen şehri olduğu için, Kürt bir türlü oraya yerleşmeden, düşmancasına bu politikayı uyguladılar.

Şimdi TELAFERİN her bir yarına Kürtler PEŞMERGELERİ yerleşerek önceden onlara büyük ders veren TELAFER Türkmenleri, Amerika ve Müttefik güçlerinin, birliği ile Telaferi yok etmeye çalışarak, Ama hiçbir zaman Türkmen milleti yok olamaz, çünkü Büyük Allah ve Türk milleti her zaman onlarladır haklarını alacaktır, savunacaktır, yanlarında olacaktır.

Kürtler SİNCAR-  TELAFER’İ kendi topraklarına katmak bağlamak için, bu planı Amerika güçleri ile uygulamaya, yürütmeye bırakarak uzun yıllardan çalışmalar sürdürülmektedir.

Türkmenler için daha önemli olan ikinci sınır kapısı Türkiye TELAFER’DEN açmasına engel duran Kürt yönetimi TELAFER Türkmenleri yaralamasınlar diye, bu baskılı planını büyük saldırıyla sürdürerek

Yüzlerce günahsız, suçsuz Türkmenlerin kanlarının

Akıtmasına şehit olmalarına tek neden olmaktadır.

 

TELAFE Türkleri çoğunluk

Musul’a ve sınıra ateş alanından kurtarmak için birçok bölgelere yaklaşmışlardır ve bir bölümü Musul’da bulunan Türkmen kuruluşlarına yerleşmişlerdir.

Düşmanlar her bir fırsattan yararlanarak İslam

Dinine karşı olarak yabancı

Düşmanıyla el birliği yaparak acımadan her türlü ağır silahlarla Türkmenlere

Saldırmaktadırlar.

 

TELAFER, Musul Türkleri ile Kürt Peşmergelerin ve Amerikan, öteki göçlere karşı, büyük Türkmen milletimiz korku bilmeden, karşılık vererek, canlarını, kanlarını bu yola adamaktadırlar.

Çok zarar görmelerine rağmen mücadeleye Kerkük, TUZHURNATU ve öteki Türkmen kardeşlerimiz

Yerlerinden düşmanlara karşılık başlatarak, yüce mert şerefli milletimiz bir an önce silaha sarılmalıdır haklarını almalıdır, artık hiçbir zaman Türkmen milletin hakları yok olmadan kanlarla alınacaktır.

Ulu Tanrı tüm Türk milletimizi korusun ve yüceltsin.

 

Saddam döneminde İdam olan bir bölüm TELAFER

Türklerinin adları

 

 

1-Mustafa Mehmet Abbas doğum tarihi 1957,idam tarihi 11 Temmuz 1980, mezun, evli değil.

2-Yusuf Mehmet Yusuf bayatlı, doğum tarihi 1954, mamur. Evli

Üç çocuk babası1Mart 1983 tarihinde idam oldu.

3-Mahmut Bayatlı subay, evli kurşuna 1981 tarihinde dizilmiştir

4-Haşim Ali Kara, doğum tarihi,1955, evli 2 Şubat 1981de İdam olmuştur.

5-Yahya Zekeri ya, doğum 1954 fakülte mezunu 20 Nisan 1981

İdam olmuştu.

6-Halil Mehmet Yunus Ağa, doğum 1962, evli 1986 Tarihinde

Kendisiyle ev hanımı eşiyleyse karnında çocuğuyla idam olmuşlardır.

7- Halil ağanın eşiyle karnında çocuğu 1963 doğumlu 1986 de idam olarak işine kavuşmuştu.

8-Rıza Kasım Mehmet Bayatlı, 1955 doğumlu şoför 11 Kasım

1988 de işkence altında şehit olmuştur.

9-Şehit Muharrem doğum 1935 halk işinde çalışan 1983 Tarihinde genç yaşında oğluyla birlikte idam olmuştur.

10-Abbas Ali Necat 1957 doğumlu evli değil 20 Nisan 1981de İdam olmuştur.

11-Abbas Vahap 1960 doğumlu Mühendis 20 Nisan1981de İdam olmuştur evli değil.

12- Abdul gafur Muhsin Abbas 1984 de idam olmuş 1960 Doğumlu fakülte mezunu.

13-Asker Ahmet Şah kolu1954 doğumlu evli fakülte mezunu 1982 yılında idam olmuştur.

14-Mehmet Ahmet Şah kolu. 1956 doğumlu evli değil 1985 Mahpushanede idam olmuştu, asker idi.

15-Haydar Ahmet Şah kolu, asker 1952 doğumlu1982 yılında Kurşuna dizilerek idam olmuştu.[babayla iki oğlu idam olmuştu]

16-Ali Esğer 1954 doğumlu,subay evli 1983 yılında idam oldu,.

17-Ali Ekber Hıdır Bayatlı 1954 doğumlu 1983 de işkence Altında şehit olmuştur.

18-Fazıl Süleyman 1988 doğumlu fakülte mezunu 20

Nisan1982 tarihinde idam olmuştur.

19-Muhsin Süleyman 1954 doğumlu 1982 de kurşuna Dizildi

20- Felah Şükür Abdullah 1965 doğumu lise mezunu 1986 de

Kurşuna dizilerek şehit olmuştur.

21-Faysal Kara Bayatlı 1956 doğumlu ziraat mühendisi 1985 Yılında kurşuna dizilmiştir.

22-Ahmet Kara Bayatlı Kara doğum 1950 1984 tarihinde Kurşuna dizilmiştir.

23-Ahmet Kamber 1959 doğumlu lise mezunu 20 Nisan idam olmuştur.

24-Hasan Ali Abbas 1955 doğumlu öğretmen 1987 de kurşuna

Dizilerek şehit olmuştur.

25-Rıza Hasan Aşur, 1948 doğumlu 20 Nisan 1981 de idam olmuştur.

26-Mehmet Hamu 1958 doğumlu 20 Nisan 1981de idam olmuştur.

27-İbrahim Şükür 1959 doğumlu fakülte mezunu 1988 Kurşuna dizilerek şehit olmuştur.

28- İsmail Bayatlı 1955 doğumlu 1981 işkence altında şehit

Olarak elleri kesilmiştir.

29-Cesim Cuma Kara Ali Bayatlı 1954 doğumlu as subay kurşuna dizilerek şehit olmuştur.

30-Cafer Bayatlı 1962 doğumlu subay 1981de kurşuna dizilerek şehit olmuştur.

31-Hasan Zekâ riya Mirza 1961 doğumlu fakülte öğrencisi

1981 yılında şehit olmuştur.

32- Hasan Mehmet Yunus 1957 doğumlu asteğmen 1980de Kurşuna dizilmiştir.

31-Hasan Mustafa 1951 doğumlu 20 Nisan 1981yılında kurşuna dizilmiştir.

33-Hasan Vahap Mulla 1954 doğumlu 20 Nisan 1981idam olmuştur.

34-Hüseyin Devacı oğlu tanılan yazar şair 1981 idam olmuş,

1955 doğumlu. Öğretmen çok sayıda arkadaşlarla idam olmuş

35- Havva Cuma Ahmet 1946 doğumlu 1980 yılında iki oğlu Eşiyle birlikte idam olmuştur.

36-Zeynep Hasan Esğer 1975 doğumlu 14 Kasım 1990 Yılında

İdam olmuştur, öğrenci kardeşi Hüseyin’le idam olmuştur.

37-Semihe Hasanın Ahmet 1972 doğumlu 13 Eylül 1991 İdam olmuştur, öğrenci.

38- Yaşar Cebbar Mehmet 1980 doğumlu 15 Temmuz 1991 Tarihinde 9 yaşında idam olmuştur..

39-Rahim Sadi kerim 1978 doğumlu 1991 11 Ekimde iki gözü çıkarılarak idam olmuştur.

40-Almaz Kasım Mustafa 1968 doğumlu evli 6 Aralık 1990 idam olarak kayıp olmuştur.

41-Atilla Hasan Abbas öğretmen 1962 doğumlu 1991tarihinde

İşkence altında şehit olmuştur.

42-Abdul Rezzak Ahmet şah kolu 1954 doğumlu 1985 şehit edilmiştir.

43-Cafer Rıza Arafat evli 1936 doğumlu 1980 şehit edilmiştir,

44-Mehmet Abdul kadir Bayatlı

Yüzlerce Şehit olan Kan kardeşlerimizin adları belli olmayarak çoğunda 1969-1970 -Yıllarından 1980- 1990 - 2001yılına kadar kimi gizli yerlerde yaşamakta ,kimide işkence baskı altında şehit olmuşlardır..

44-Mehmet Abdul kadir Bayatlı.

9.4.2003 Saddam rejimi düştükten sonra Kerkük, Tuzhurmatu, Tazehurmatu, Altunköprü, Telafer öteki Türkmen ilçe, şehir köylerimizde katliamlar, patlama, suikastlar, kaçırma olaylarında yüzlerce kardeşlerimiz şehit olmuştur ve TELAFR şehrinde karşı 2004- 2007 günümüze kadar sadırı, acı olaylar, katliamlar sürmektedir

ve çok sayıda kardeşlerimiz lider Türkmenler Amerika ve Kürtlerin kurşunlarıyla şehit olnaktadırlar

Ulu Tanrı bu Kimsesiz Milletimizi Korusun, yüceltsin çünkü Türk’ün,  Türk’ten başka hiçbir zaman dostu olmayacaktır.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

 23 nisan 1920

**SİTEMİZİN ANDROİD UYGULAMASI
Takvim
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam10
Toplam Ziyaret166640